Zonnegoed

Zonnegoed is gelegen in Ens en wordt geleid door Joost van Strien. In 1992 studeerde hij af in Wageningen, waar zijn enthousiasme voor biologische landbouw is ontstaan. Op het gangbare akkerbouwbedrijf dat Joost in datzelfde jaar kon overnemen, werd na vijf jaar de stap gezet naar volledig biologisch. Al snel zag Joost de grond beter worden en de gewassen gezonder. Onder het motto 'het kan altijd beter' was hij telkens op zoek naar nog duurzamer, nog klimaatvriendelijker en soms ook nog makkelijker. Zo schakelde Joost in 2004 om naar biodynamisch en ging experimenteren met minimale grondbewerking, maaimeststoffen en compostzaaien. Veel van deze experimenten groeiden uit tot een nieuw teeltsysteem. De meest recente ontwikkeling is de stap naar vegan teelt. Joost gebruikt vaak de term "no Shit!", wat duidt op niet gebruiken van dierlijke meststoffen.

In 2022 is Zonnegoed verkozen tot agrarisch ondernemer van het jaar. Een mooie erkenning. 

Zonnegoed teelt voor de Zaderij de wortels Ami en Amsterdamse Bak. 

Zonnegoed is lid van de coöperatie