Horaholm

Sinds 2014 is Horaholm in Hornhuizen bezig met het ontwikkelen en toepassen van ‘regeneratieve landbouw’. Deze vorm van landbouw vindt zijn oorsprong in Duitsland waar Harm en Erwin Westers meerdere malen op cursus zijn geweest bij Friedrich Wenz en Dietmar Näser (www.humusfarming.de). In de regeneratieve landbouw wordt verdergegaan met een aantal ontwikkelingen waar men al mee bezig was, zoals het niet meer ploegen en het zaaien van groenbemesters. Het uiteindelijke doel is een vorm van landbouw te ontwikkelen die de meest mineralen- en vitaminen rijke producten produceert, dit gepaard gaande met een ongekend snelle opbouw van humus (opslag van CO2) in de bodem!

Horaholm teelt voor de Zaderij de Lage grijze roodbloeiende Westrupper, De Rudi en Sora radijs en Westlandse Winter boerenkool.