De Naoberhoeve

De tuin van Naoberhoeve, gelegen in het mooie Echten, biedt een enorme rijkdom aan gewassen, met verschillende groenten per seizoen. Van aardbeien en sla in de zomer, tot spruiten en boerenkool in de winter. In 2012 is er bovendien een nieuwe kas gebouwd, waar tomaten en komkommers groeien en de kleine plantjes worden opgekweekt. Voordeel van de kas is dat het seizoen kan worden verlengd, waardoor er van het vroege voorjaar tot het late najaar geoogst kan worden én onze deelnemers het hele jaar door in de tuin kunnen werken. 

In de tuin wordt gewerkt op basis van biologische-dynamische principes: er wordt geen gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen of kunstmest, en gewerkt met gesloten kringlopen.
De tuin biedt een grote variëteit aan werk: zaaien, bemesten, uitplanten, schoffelen, wieden, plukken, nog meer wieden, oogsten en nog meer wieden.

Maraike Hein is sinds 2009 verantwoordelijk voor alles wat groeit en bloeit in de tuin. Maraike volgde de opleidingen ‘Landbouw’ en ‘Landbouw en Zorg’ aan de Warmonderhof. Tien jaar lang stond ze met haar eigen biologische groentekraam op de markt in Enschede, maar nu de Naoberhoeve een echte boerderijwinkel heeft brengt ze haar teelten op eigen erf aan de man.

De Naoberhoeve teelt voor de Zaderij en levert zaden van de Friese Woudboon, De Blauwschokker kapucijner en de Trixi tomaat.