Stichting Zaadvast

Stichting Zaadvast is opgericht om biologische plantenveredeling te gaan uitvoeren. Doel is om zaadvaste rassen te ontwikkelen van landbouwgewassen.

De financiering van dit veredelingsonderzoek zal gedekt worden door middel van fondsen, schenkgeld en sponsoring.

Eén van de fondsen zal bestaan uit een afdracht die gedaan wordt door de Zaderij Coöperatie ua. van de zaden die verkocht worden van rassen die zijn veredeld door de stichting.

De rassen die door de stichting zijn veredeld zullen niet beschermd worden met patenten of kwekersrecht en zijn vrij reproduceerbaar. Men moet deze rassen zien als openbaar cultureel erfgoed, vergelijkbaar met open source software.

De stichting is gekoppeld aan de Zaderij Coöperatie ua, een verband van boeren, tuinders en zorgboerderijen die biologische zaden vermeerderen en verkopen.

De stichting en de coöperatie gaan uit van het idee dat:

  • Cultuurgewassen zijn algemeen cultureel erfgoed en dienen duurzaam beheerd te worden.
  • Rassen (die behoren tot cultuurgewassen) zijn eigendom van een gemeenschap (common good) en zijn vrij beschikbaar.
  • Handelszaad (dat behoort tot een bepaald ras) is een commercieel handelsproduct, waarvoor de producent een eerlijke en redelijke vergoeding moet krijgen.

Voor meer informatie zie  www.zaderij.nl en www.zaadvast.nl (nog in opbouw)