Granen

Wij hebben een collectie van historische en regionale granen.
Deze worden in stand gehouden en op beperkte schaal vermeerderd.
Zaaizaad van granen zijn vanaf 2016 beperkt beschikbaar.